DTO
Sinds 2008 is oefentherapie Cesar vrij toegankelijk voor patiënten. Dit betekent dat u zonder verwijzing van uw arts naar een oefentherapeut Cesar kunt.

Screening
Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan.

Vergoeding
In principe wordt oefentherapie vergoed door uw zorgverzekering uit uw aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van het door u gekozen zorgpakket. Vraag bij uw zorgverzekering na hoeveel oefentherapie behandelingen u vergoed krijgt.

Thuisbehandeling of op locatie
De mogelijkheid bestaat om de behandeling bij u thuis plaats te laten vinden, op uw werk, school of sportvereniging. De behandeling kan plaats vinden op de plek waar u daadwerkelijk klachten ervaart. Zo kan uw houding en bewegingspatroon direct aangepast worden aan uw omgeving en is de therapie direct toepasbaar in uw dagelijks leven.

Kosten oefentherapie Cesar
Deze tarieven gelden alleen voor behandelingen die buiten de vergoeding van uw verzekering vallen.

In de praktijk
Screening                                                                             15,00
Intake en onderzoek                                                   €  40,00
Behandeling  (30 minuten)                                        30,00

Aan huis
Intake en onderzoek na verwijzing                    €  55,00
Behandeling                                                                      45,00

Meer informatie over vergoedingen van oefentherapie Cesar kunt u vinden op www.oefentherapie.nl