Algemene voorwaarden Movonne

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met “Movonne” op een ieder die zich bevindt binnen de ruimten van “Movonne”.

Aansprakelijkheid
“Movonne” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van het lid en voor ongevallen die het lid tijdens het verblijf in de studio van “Movonne” eventueel overkomen, tenzij wordt bewezen dit aan opzet of grove schuld van “Movonne” te wijten is.

Schade
Schade, toegebracht door een lid, aan de inventaris c.q. studio “Movonne” is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

Verantwoordelijkheid
Personen die deelnemen aan lessen/workshops/therapie/ massages of andere activiteiten bij “Movonne” zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen lichaam. “Movonne” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. blessures etc.

Strippenkaart
Na betaling van het verschuldigde bedrag van de strippenkaart ontvangt het lid “punten” in het online reserveringssysteem van “Movonne”. De strippenkaart is een half jaar geldig. Na een half jaar kan “Movonne” de strippenkaart laten verlopen.

Openingstijden
De openingstijden worden vastgesteld door “Movonne”. Het lid zal zich in verband met het algemene karakter van het onderricht individueel daarnaar moeten richten, met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden gehouden.
“Movonne” is gesloten tijdens officiële feestdagen en vakanties (deze kunnen variëren per vakantie).
De actuele lessen zijn te vinden in het online reserveringssysteem. Veranderingen binnen “Movonne” worden gecommuniceerd d.m.v. een maandelijkse nieuwsbrief.

Regelement
Het lid onderwerpt zich aan de door of zijdens de directie van “Movonne” gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht. Indien de cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, is zulks een reden om het lid de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van het lid om het cursusgeld over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

Groepslessen

 • Iedere lid schrijft zich vroegtijdig in voor de lessen via het online reserveringssysteem van “Movonne”.
 • Bij 3 personen gaat een les door, bij 2 personen of minder zal de les komen te vervallen.
 • Een lid kan zich aanmelden voor een les als deze volgeboekt is en zal op de wachtlijst komen te staan, bij een afmelding van de deelnemer zal iemand automatisch van de wachtlijst voor de les worden ingeschreven.
 • Een les kan 24 uur van te voren worden geannuleerd, na 24 uur zal uw punt komen te vervallen.
 • Om hygiënische redenen is het verplicht om bij grondoefeningen een handdoek op de vloer/mat te leggen.
 • Matjes en andere materialen zoals (zit) kussentjes enz. moeten na iedere les weer terug op hun plaats worden gelegd.
 • Om de overgang van de lessen vlot te laten verlopen, gelieve op tijd te komen voor de les.
 • Kom in rust binnen om andere deelnemers ook te laten genieten van de eindontspanning van de les.
 • Het is niet toegestaan om de zaal te betreden als de lessen al geruime tijd begonnen zijn.
 • Bij uitzondering kan een bepaalde les uit het lesrooster komen te vervallen.
 • “Movonne” behoudt zich het recht om het lesrooster aan te passen en te wijzigen.


Wijziging
Het is de directie van “Movonne” toegestaan om het reglement tussentijds te wijzigen of aan te passen. In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de directie van “Movonne”.

Artikel 1.
De periode van inschrijving wordt niet automatisch verlengd, cursist dient zelf aan te geven als ze een nieuwe strippenkaart aan willen schaffen.

Artikel 2.
De prijzen welke de cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door “Movonne” worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren. De prijzen kunnen het hele jaar door worden aangepast door ““Movonne””.

Artikel 3.
Na betaling van hetgeen ondergetekende verschuldigd is, ontvangt de cursist een “strippenkaart”. Dit zijn digitale punten die bij worden geschreven op het account van de cursist via het online reserveringssysteem van “Movonne”.

Artikel 4.
De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afmelden voor een les of workshop. Afmelden dient 24 uur van te voren te worden gedaan en zullen er geen kosten voor in rekening worden gebracht. Op een later moment zal het punt komen te vervallen of de kosten voor de workshop voor eigen rekening zijn. Er wordt door “Movonne” geen geld terug gestort. Dit zal gebeuren in punten  of een tegoed bon van “Movonne”.

Artikel 5.
De openingstijden worden vastgesteld door “Movonne”. Het lid zal zich in verband met het algemene karakter van het onderricht individueel daarnaar moeten richten, met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden gehouden.

“Movonne” is gesloten tijdens officiële feestdagen en vakanties (deze kunnen variëren per vakantie). De actuele lessen zijn te vinden in het online reserveringssysteem. Veranderingen binnen “Movonne” worden gecommuniceerd d.m.v. een maandelijkse nieuwsbrief.

Artikel 6.
De cursist onderwerpt zich aan de door of zijdens de directie van “Movonne” gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij dezen te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder regelementen betreffende de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht.

Indien de cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van de cursist om het cursusgeld over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.
Artikel 7.
De cursist verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.
De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
Tevens zal de cursist “Movonne” vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.


Huisregels “Movonne”

Om het bezoek aan onze vestiging voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteren wij de volgende huisregels:

 • Iedereen gaat respectvol met elkaar om en met de ruimte en docenten.
 • In de trainingsruimte draag je geen schoenen, schoenen kunnen worden geplaatst in het schoenen rek. De lessen worden allemaal gegeven op sokken/ blote voeten.
 • Tijdens het trainen gebruik je een (Yoga) handdoek op de matjes.
 • Losse onderdelen (matjes, kussen, dekens etc.) Leg je na gebruik terug op hun plaats.
 • Voor het opbergen van je (waardevolle) spullen kan je een locker gebruiken.
 • Sporten bij “Movonne” gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid.
 • “Movonne” is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of ongevallen in en om het gebouw.
 • Geef het door aan “Movonne” mocht er een ruimte niet netjes zijn achtergelaten.